Cukrovka jako následek obezity

diabetes-obezitaCukrovka neboli diabetes mellitus se může u člověka vyvinout z různých příčin. Pokud se jedná o diabetes druhého typu, bývá hlavní příčinou jeho vzniku obezita.


Celosvětový problém

Obezita představuje problém na celém světě, ve vyšší míře je to ve vyspělých zemích. V současné době je nazývána epidemií třetího tisíciletí. Počet obézních lidí na celém světě překročil na počátku tohoto století 300 milionů a stále roste.

Rizika obezity

Ze všech diabetiků je 85 – 90% postiženo diabetem 2. typu, který je také označován jako diabetes dospělých. Z velké většiny je u nich spojen s nadváhou, nejčastěji tzv. centrální obezitou (typu jablko), kdy je tuk soustředěn v oblasti trupu.

Cukrovka 2. typu, vysoký tlak, obezita, porucha metabolismu tuků a vyšší hladina kyseliny močové patří k tzv. syndromu inzulínové rezistence. Organismus nereaguje na inzulín v krvi a přidává se i porucha tvorby inzulínu. Lidé mají kvůli vyšší hladině inzulínu větší pocit hladu a zvýšený příjem potravy vede k růstu obezity, která zhoršuje inzulínovou rezistenci. A bludný kruh se uzavírá.

Riziko vzniku cukrovky je u obézního člověka až padesátkrát vyšší než u normálně vážícího člověka. Diabetes 2. typu má zjevný vztah jak k hormonálním látkám produkovaným v tukové tkáni tak ke zvýšení množství krevních lipidů (tuků), ke kterému dochází při diabetu. U většiny obézních lidí nemocných cukrovkou postačí snížení nadváhy o 10% k tomu, aby mohli omezit léky nebo injekce inzulínu.

Prevence a možnosti léčby

Základem léčby a také prevence cukrovky je důsledné dodržování diabetické diety. Zdravým stravováním bez nadbytku jednoduchých cukrů a tuků, dostatkem fyzické aktivity a udržováním normální tělesné hmotnosti lze vznik cukrovky 2. typu oddálit o mnoho let. Jestliže již došlo ke vzniku diabetu, může pacient takto vývoj choroby zpomalit a zabránit vzniku akutních i pozdních následků cukrovky.

Velmi prospěje rovněž zvýšení pohybové aktivity, které zlepšuje využití cukrů přítomných v krvi. Větší pohybová aktivita dokáže riziko diabetu snížit až o polovinu. Pomoci může i 30 až 40 minut chůze denně.

Comments are closed.