Demence u seniorů

senilitaDemence obecně představuje úbytek vyšší mozkové činnosti. Demence se projevuje špatnou pamětí (zapomínáním) a sníženou schopností adekvátně reagovat na podměty.


Demence u seniorů neboli stařecká demence

S přibývajícím věkem se často stává, že si nepamatujeme, co jsme dělali včera nebo často zapomínáme např. sníst prášky. Také zapomnětlivost, že už jsme danou věc říkali, je častým jevem při stařecké demenci.

Stařeckou demenci zapříčiňuje alzheimerova choroba (6 z 10 případů) či ateroskleróza. Alzheimerova choroba způsobuje postupný zánik nervových buněk mozkové kůry. Pacienti při alzheimerově chorobě často ztrácí paměť, často také nevědí, kde momentálně jsou, nebo také přestávají rozpoznávat osoby a to i osoby blízké.

Lidé trpící alzheimerovou chorobou často musejí být hlídáni nepřetržitě 24 hodin denně. Mohou být totiž „nebezpeční” sami sobě. Ateroskleróza přináší řadu drobných mozkových příhod, při kterých odumírá mozková kůra v důsledku nedokrvení.Tyto drobné mozkové příhody a následné odumírání mozkové kůry vedou k demenci. Pacienti při ateroskleróze trpí často poruchou hybnosti a musí být upoutáni na lůžko.

Demenci může také zapříčinit lidská podoba BSE, neboli nemoci šílených krav. Také narušení cévního zásobení mozku, které zapříčiňuje vysoký krevní tlak, rozhodně zvyšuje riziko demence.

Demence je obzvláště závažné onemocnění – toto onemocnění nelze vyléčit. Lékaři průběh demence dovedou pouze zmírnit. Proto jsou lidé trpící demencí, zvláště pak stařeckou demencí, často odkázaní na pomoc svých blízkých.

Péče o nemocné stařeckou demencí

Senioři trpící stařeckou demencí by měli být hlídáni nepřetržitě 24 hodin denně. Stařecká demence je duševní onemocnění při kterém dochází ke snížení paměti a intelektu a jiných poznávacích funkcí (afekty, náladu, pozornost, soustředění, vnímání aj.) – lidé trpící tímto onemocněním tak představují sami sobě velké riziko.

V pozdějších stádiích demence dochází dokonce ke změně osobnosti. Také dochází k úpadku v etické a estetické sféře života.

Nejdůležitější je včasné rozpoznání a diagnóza této nemoci. O to by se měli postarat především naši blízcí. Protože senioři si toto onemocnění dost často nechtějí ani připustit.

Senioři trpící stařeckou demencí rozhodně potřebují pomoc svých blízkých. O nemocné se stařeckou demencí je nutné pečovat, protože senioři při tomto onemocnění obvykle nezvládají ani výkon běžných denních aktivit.

Lidé trpící stařeckou demencí jsou často zcela závislí na svém okolí. Senior se stařeckou demencí je často neschopen samostatné existence.

Stařecká demence bývá také častou příčinou úmrtí. Proto bychom se o seniory postižené touto nemocí měli postarat. Pokud to nezvládáme sami, měli bychom zauvažovat, zda není vhodné najmout profesionálního pečovatele.

Senioři trpící stařeckou demencí bývají také někdy neklidní. Někteří vykazují dokonce známky agresivity. Takto postiženým seniorům musí být podávány medikamenty s tlumivými účinky. Tito lidé bývají často hospitalizováni v nemocnicích či umístěni v domovech důchodců.

Staré přísloví praví: „Všude dobře, doma nejlíp.” To platí i v případě seniorů trpících stařeckou demencí. Proto bychom se raději měli pokusit pečovat o nemocného sami.

Neměli bychom zapomínat ani na výživu mozku. Demenci sice nevyléčíme, ale rozhodně zmírníme a zpomalíme její průběh. Existuje celá řada volně prodejných léků, které jsou velmi kvalitní a dostatečně zajistí výživu mozku.Výživa mozku by měla obsahovat látky typu lecitin, guarana, gingko biloba a L-theanin.

Comments are closed.