Diabetes a psychofarmaka

diabetes-lkyUžívání léčiv, které ovlivňují duševní činnost lidí, tzv. psychofarmak, se věnuje nová kniha Štěpána Svačiny. Je vhodná nejen pro lékaře, ale i pro pacienty.


Psychoterapeutická léčba a diabetes

Pacientů s metabolickými chorobami stále přibývá, stejně jako nemocných s psychickými potížemi. Publikace praktického rádce je vhodná nejen pro odborníky zabývající se metabolickým syndromem a psychiatrií, ale především pro prktické lékaře.

Diabetes a metabolický syndrom

V úvodních kapitolách jsou shrnuty současné poznatky o příčinách, projevech, důsledcích i svízelnosti léčby metabolického syndromu, jehož ústředním procesem je diabetes.

Z historického hlediska je zajímavý výklad původu metabolického syndromu, který předpokládá existenci evoluční výhody úsporného genotypu, který se v současnosti obrací proti svému nositeli. Projevuje se totiž neschopností vyrovnat se s novými fenomény 20. a 21. století, například stresovými vlivy, přejídáním, abusem nikotinu.

Diabetes a deprese

V publikaci je zdůrazněno, že výskyt metabolického syndromu a deprese jsou v úzkém vztahu. Uvažuje se o souvztažnosti podobného mechanismu u těchto chorob v různých tkáních.

V dalších kapitolách se autor věnuje vlivu nejběžněji užívaných psychofarmak na interní onemocnění a především na vznik a zhoršení obezity a dalších chorobných odchylek metabolismu.

Nárůst hmotnosti při užívání látek ovlivňujících duševní činnost lidí je hodnocen jako velmi častá příčina vysazení léčby samotným pacientem. Přitom je známo, že podání antidepresiva obéznímu pacientovi vyvolá úspěšnější léčbu obezity. Jde tedy především o to, zvolit vhodné antidepresivum, při jehož užívání nestoupá tělesná hmotnost.

Stáří a metabolický syndrom

V závěru autor uvádí, že ve stáří pravděpodobně 70 % populace postihne některá ze složek metabolického syndromu. Léčba psychofarmaky může výskyt těchto onemocnění zvýšit nebo jej posunout do mladšího věku.

K tomu, aby bylo možno ovlivnit metabolické onemocnění, je tedy zapotřebí spolupráce diabetologů, obezitologů i psychiatrů stejně jako soustavné vzdělávání a motivace pacienta.

Comments are closed.