Diabetes ve stáří

seniorka-diabetickaVzhledem k faktu stále se prodlužující délky života je nutno počítat se zvětšující se skupinou pacientů trpících diabetem 2.typu.


Významně se zvyšuje počet seniorů, kteří s diabetem aktivně bojují

Ovšem díky zvyšující se kvalitě života ve stáří můžeme předpokládat, že mezi touto skupinou najdeme velké množství pacientů, kteří budou mít čas aktivně se svou nemocí zabývat, odpadá zde problém s dodržováním dietetických omezení během doby strávené v zaměstnání. I důchodci mohou učinit kroky ke zlepšení svého životního stylu či razantní změně stravovacích návyků.
Zde se ovšem nabízí otázka – je nutné čekat až se diabetes projeví ve vysokém věku? Odpověď je jediná – prevence. Člověk, který se po celý život aktivně stará o své zdraví, věnuje se pohybu i zdravé výživě, snižuje míru stresu ve svém životě, se s největší pravděpodobností nestane pacientem diabetologa.

Cílem edukačních programů zdravotníků by mělo být především jasné poselství – zdravotní stav každého jednotlivce je přímým důsledkem jeho návyků v průběhu celého života.

Jaký sport je vhodný pro starší diabetiky?

Bohužel cukrovkáři jsou většinou lidé, kteří se po celý život aktivnímu pohybu spíše vyhýbali. Co tedy můžeme doporučit např. ženě předdůchodového věku, která trpí nadváhou, cukrovkou a rozhodně si nedovede představit, že by snad měla jít plavat či běhat? Možností se nám nabízí celá řada.

Je-li v našem okolí klub STOB (stop obezitě), doporučíme jí zapojení se. Zde má možnost se ve společnosti podobných lidí naučit, jak měnit své zvyky tak, aby svým konáním neškodila svému tělu. Nenabídnou jí žádnou radikální drastickou dietu, ale bude odborně poučena, jak postupně zlepšit kvalitu celého svého života a dosáhnout dlouhodobých výsledků.

Tai-či je výbornou příležitostí dosud nesportující diabetiky

Další možností je cvičení tai-či. Tai-či mohou cvičit lidé jakéhokoli věku či tělesných proporcí, starší cvičenkyně neodradí ani nutností provádět prudké pohyby či agresivní hudbou a přitom se, dle lékařských výzkumů, mimořádně příznivě projevuje právě při upravení hladiny krevního cukru u diabetiků druhého stupně.

Jóga je také výborná, ale starší lidi možná z počátku odradí jejich představa jogína coby člověka ve velmi krkolomné pozici, do které se oni nikdy nemohou dostat. Podaří-li se lékaři v pacientovi tyto předsudky překonat, jóga bude určitě přínosem pro každého pacienta. V mnoha městech se dají najít i speciální skupiny cvičící jógu pro seniory.

Comments are closed.