Diabetes velmi malých dětí

miminko-diabetesU velmi malých dětí se s tímto onemocněním setkáme jen řídce, kojenec může ztrácet hmotnost, v plenkách zjistíme stopy jasně světlé a lepkavé moči.


Děťátko zdravotní úkony spojené s pícháním inzulínu či odebíráním krve k testům vnímá většinou bez problémů, jako jednu z dalších zkušeností.

Tenké jehly jsou skutečně bezbolestné, pokud rodiče zvládnou provádění zdravotních úkonů v klidu a beze strachu, děťátku nepůsobíme žádnou újmu.

U o něco starších dětí je ovšem třeba přistupovat velice citlivě, dítě prochází obdobím vzdoru, uvědomuje si hranice světa kolem sebe a okamžitě reaguje na psychický stav svých nejbližších. Budou-li rodiče k úkonům spojeným s onemocněním diabetes přistupovat s klidem, jako něčemu samozřejmému, co nenahání strach, dítě jejich pocity převezme.

Rodiče malých diabetiků i nediabetiků řeší problémy s jídlem

Rodiče malých cukrovkářů čelí při výchově stejným problémům se stravováním, jako rodiče dětí zdravých. Tedy nedojídání zdravého jídla, vyžadování sladkostí před jídlem, prarodiče a přátelé přinášející sladkosti. Všichni rodiče by měli být při budování stravovacích návyků svých dětí důslední, informovaní o trendech zdravé výživy.

Situaci se stravováním malých diabetiků velmi usnadní, bude-li se celá rodina stravovat podle zásad zdravé výživy, informování okruhu rodinných známých o onemocnění dítěte a vyžadování respektování stravovacích návyků rodiny vše usnadní.

S předškoláky se dá již o nemoci mluvit, rozumně jim vysvětlit nutnost píchání inzulínu a děti obvykle dobře spolupracují. Děti bychom měli vést ke schopnosti rozpoznání a ohlášení hypoglykémie.

Comments are closed.