Dostupnost domovů důchodců

dum-pro-senioryDomov důchodců je místem, kam se na stáří řada seniorů uchyluje. Domov důchodců přináší seniorům pomoc ve stáří a mnohdy v těžkých životních situacích.


Dostupnost domovů důchodců

Každý z nás chce zajisté prožít klidné a spokojené stáří. S přibývajícím věkem se například i běžné denní povinnost mohou stát nepřekonatelným problémem. I proto jsou zde domovy důchodců, které nám nabízí pomocnou ruku.

Zajisté každý nejméně jedenkrát v médiích zaslechl, že Česká republika trpí nedostatkem míst v domovech důchodců. Mezi seniory tedy existuje jakýsi všeobecná panika, že místa v domovech důchodců prostě nejsou a nebudou.

V současné době se však situace o poznání zlepšila. Spousta seniorů touží své stáří prožít co nejdéle ve svém vlastním bytě či domě – čím aktivněji, tím lépe. Dnešní senioři by se dali označit za velmi aktivní část naší populace. Není vůbec výjimkou, když zahlédneme důchodce při nějakém tom sportu a to dokonce i sportu adrenalinovém.

Spousta dnešních seniorů je ve velmi dobré fyzické i psychické pohodě. Proto o pomoc ze strany domovů důchodců vůbec nestojí.

Pomoc pro důchodce

Alternativou domovům důchodců jsou domy s pečovatelskou službou. O tento typ sociální služby je neustále velký zájem. Spousta seniorů volí spíše tento způsob prožití svého stáří.

Pečovatelské domy jsou místem, kde má každý senior svůj vlastní maličký byt, ve kterém si hospodaří podle svého uvážení. Je zde tedy naprosté soukromí. Senior tedy nemusí obývat prostor ještě s někým jiným. Také návštěvy blízkých osob probíhají v naprostém soukromí – je zde tedy i možnost přenocování.

Domy s pečovatelskou službou tedy ponechávají seniorům naprostou volnost – neexistuje zde nějaký jednotný řád (budíček, večerka, podávání léků aj.). Každý senior si v tomto zařízení nastaví režim, který mu vyhovuje a na který je zvyklý ze své minulosti.

Domy s pečovatelskou službou nabízí seniorům možnost společného stravování. Zajištěna je také nepřetržitá lékařská služba. To je bezesporu obrovská výhoda oproti bydlení ve svém vlastním bytě či domě. Domy s pečovatelskou službou nabízí i velmi bohaté kulturní vyžití – pro své svěřence pořádají nejrůznější kulturní akce s velmi širokým zaměřením.

Domovy důchodců jsou levnější a zpravidla do nich bývají umisťováni senioři, kteří již nejsou schopni postarat se sami o sebe. Domy s pečovatelskou službou jsou o něco málo dražší, avšak seniorům přináší spousty možností – tato sociální zařízení jsou vhodná zejména pro seniory, kteří ještě zvládají běžné denní povinnosti.

Každopádně ať se rozhodneme pro jakýkoliv typ sociálního zařízení pro seniory, musíme mít na paměti, že nic nejde zařídit okamžitě. Rozhodujme se zásadně podle našeho vlastního názoru a uvážení a nenechme se nikým dotlačit někam, kde bychom později prožívali chvíle smutku či zklamání.

Comments are closed.