O seniory se postarají domovy důchodců

senior-duchodciPečujete o svého nejbližšího seniora a říkáte si, že by jste si rádi odpočinuli? Kde, ale najít za sebe plnohodnotnou náhradu? Zde je řešení.


Pomoc seniorům se nabízí z domova důchodců

Lidé, kteří chtějí odjet na dovolenou či na služební cestu, a nemají nikoho, kdo by se postaral o jejich blízké seniory, mohou využít služeb pěti ostravských domovů důchodců.

Pomoc nabízí i Vítkovická nemocnice, Slezská diakonie a Charita. „Takzvaná pohotovostní lůžka nabízí pět ostravských domovů důchodců.

“Jsou to lůžka, která se přechodně uvolní, když je stálý klient například hospitalizován. Je možné sem na omezený čas umístit ty seniory, jejichž blízcí potřebují odjet na dovolenou či mít pár dnů volno k vyřizování svých záležitostí, a neměl by se o ně kdo postarat,” řekl Oldřich Eliáš z odboru sociálních věcí a zdravotnictví ostravského magistrátu.

Dodal, že aktuální informace o volných místech zájemci získají přímo v jednotlivých zařízeních.

Sociální pomoc od pečovatelek

„Pokud je senior schopný zůstat sám doma a potřebuje jen některé služby, například nakoupit či přivézt oběd, mohou se občané obrátit na pečovatelské služby a další nestátní subjekty. Na ty jim dáme kontakt, obrátit se mohou také na sociální pracovnice na obvodních radnicích,” upřesnil Eliáš.

Čtyři lůžka pro lidi v nouzi má na plicním oddělení vyčleněna Vítkovická nemocnice. „Tato lůžka však využívá město Ostrava. V minulosti jsme měli pro tuto službu vyčleněny dva pokoje s nadstandardním vybavením. Byly však využity z dvaceti procent. Proto jsme nabídku dál neinzerovali. Pokud by však vzrostl zájem klientů, jsme schopni ihned zareagovat a postarat se o seniory. Šlo by však o placenou službu,” řekla mluvčí Vítkovické nemocnice Simona Součková.

Městská nemocnice na Fifejdách a ostravská fakultní nemocnice tuto službu občanům nenabízejí. „Jsme nemocnice akutního rázu, nemáme sociální lůžka,” vysvětlil mluvčí fakultní nemocnice Tomáš Oborný.

Podle mluvčí fifejdské nemocnice Marie Dlabalové ani Městská nemocnice není zařízena pro tyto služby. „Máme léčebnu dlouhodobě nemocných a čtyřiadvacet akutních sociálních lůžek, ta jsou však určena pro nemocné seniory,” uvedla Dlabalová.

Charita pomáhá v péči o seniory

Kdo si naplánoval dovolenou několik měsíců dopředu a požádal ostravskou Charitu o pomoc při zabezpečení seniora v době prázdnin, mohl nyní bez starostí odjet. Těm, kdo narychlo potřebují pomoc, se budou pracovníci Charity snažit vyhovět, jsou však limitováni volnými místy.

„Rozšířili jsme kapacitu našeho Střediska svaté Alžběty na čtyřicet lůžek, toto zařízení je přímo určeno pro přechodný pobyt seniorů. Ani to nestačí, zájem je velký, ale občas se místo uvolní,” konstatoval ředitel Charity Ostrava Martin Pražák.

Ředitel Slezské diakonie Česlav Santarius uvedl, že podobnou službu pro seniory občanům diakonie v omezené míře nabízí.

„V Ostravě a v Komorní Lhotce funguje v našem zařízení pečovatelská služba a po dohodě jsme schopni se na kratší dobu postarat i o seniory, jejichž rodinní příslušníci odjíždějí na dovolenou, nebo si potřebují na pár dnů odpočinout,” řekl Santarius.

Comments are closed.