Pomůcky

Pomůcky

Kardiostimulátor

Kardiostimulátor je zaváděn pacientům s bradyarytmií (příliš pomalý srdeční rytmus) či srdečním selháním. Nepracuje-li srdce dostatečně, kardiostimulátor vydá slabý elektrický impulz, který vyvolá stah srdečního svalu. Kardiostimulátor se implantuje při místním znecitlivění, operace trvá asi půl hodiny a pacient se velmi brzy může vrátit do běžného života. Přístroj je poháněn baterií, kterou je nutno měnit.

Defibrilátor

Defibrilátor nepřetržitě monitoruje srdeční činnost, dojde-li k tachyarytmii, vyšle do srdce elektrický výboj, který srdce stimuluje ke správné činnosti. Defibrilátory mohou být i externí.

Domácí monitoring

Domácí monitoring (Home monitoring) slouží k domácímu monitorování srdce a kardiostimulátoru nabo defibrilátoru. Domácí monitoring jednou denně bezdrátově přenáší data z implantátu k ošetřujícímu lékaři daného pacienta. Domácí monitoring dokáže včas upozornit na blížící se selhání srdce, arytmie, předčasně vybité baterie, či možné technické závady na implantátech. Přístroj pracuje zcela bezobslužně.

Tlakoměr

Tlakoměr je přístroj, který i za domácích podmínek přesně informuje o hodnotách krevního tlaku. Tyto hodnoty jsou důležitou informací pro pacienty trpící vysokým tlakem. Hodnoty tlaku kolísají v závislosti na fyzickém i psychickém vypětí, denní době. Proto by se krevní tlak měl měřit každodenně za podobných podmínek.

Cholesterolmetr

Cholesterolmetr je diagnostický přístroj, který měří hladinu cholesterolu v krvi. V současnosti jsou na trhu přístroje, které zároveň zjišťují celkové hodnoty cholesterolu, glukózy v krvi a kyseliny močové.

Comments are closed.