Poruchy krevního tlaku

Poruchy krevního tlaku jsou masově rozšířená onemocnění. Nebezpečnost těchto onemocnění tkví v plíživých a ze začátku nejasných příznacích. Poruchami krevního tlaku trpí ve vyspělých zemích více než 1/3 populace.


Poruchy krevního tlaku se člení na vysoký a nízký krevní tlak

Hypertenze je zvýšení krevního tlaku nad normální meze (120/80 mm Hg). Na hodnoty krevního tlaku má vliv řada faktorů (věk, pohlaví, způsob života, rodové zatížení a další).

Hypertenze (vysoký krevní tlak) probíhá většinou bez příznaků nebo způsobuje při vzestupu tlaku potíže jako bolesti hlavy, krvácení z nosu, točení hlavy nebo únavu. Při masivně zvýšeném tlaku můžeme pozorovat dušnost, nevolnost, poruchy vidění či závratě, zejména při zátěži organismu.

Pokud není hypertenze stanovena kontrolním měřením, projeví se často až při vzniku pozdních problémů zdravotního stavu. Hypertenzi dělíme na primární (samostatné onemocnění) a sekundární (onemocnění vlivem jiné nemoci).

Primární hypertenze (jiný užívaný název esenciální hypertenze) je patrně porucha s více vlivy, na jehož rozvoji se podílí genetické faktory, způsob života, typ osobnosti a další faktory, obecně shrnuté do pojmu zvýšená citlivost na stres, dále rasa, podnebí aj. Primární hypertenze je nejčastější (přes 90% všech hypertenzí).

Sekundární hypertenze může mít řadu příčin jako jsou poruchy ledvin, zvýšená funkce kůry nadledviny, tumor dřeně nadledviny, léky, eklampsie či některé vrozené srdeční a cévní vady.
Hypotenze (nízký krevní tlak) je snížení krevního tlaku pod normální meze (120/80 mm Hg). Snížení hodnot může být v důsledku poruchy mechanismů zodpovědných za regulaci krevního tlaku.

Primární hypotenze má většinou nezjistitelné příčiny, postiženi jsou především mladí vysocí lidé, častěji se to týká žen. Příčinou je možná odchylka v nervovém nebo hormonálním řízení tlaku krve.

Sekundární hypotenze může mít řadu příčin jako jsou onemocnění srdce, žil, štítné žlázy nebo nervového systému, nedostatečný objem proudící krve(ke snížení množství krve dochází například při masivním krvácení, dehydrataci či nadměrné rozšíření cév).

Comments are closed.