Problémy související s diabetem ve vyšším věku

diabetici-stariJelikož mezi rizikové faktory působící při onemocnění diabetem nepůsobí pouze obezita, ale i vyšší věk, jsou v České republice prováděny od věku 45 let každé dva roky v rámci preventivních kontrol testy zjišťující hladinu cukru v krvi.


Diabetes přináší další řadu nemocí

Bohužel na onemocnění cukrovkou často navazují další chronická onemocnění, která působí řadu zdravotních komplikací. Tyto nemoci se s postupujícím věkem často kumulují. Další riziko pro starší cukrovkáře je rakovina tlustého střeva. Vysoká hladina cukrů v krvi, která je pro cukrovkáře typická, přispívá k rozvoji rakoviny tlustého střeva.

Dále například postižení oční sítnice s potenciálem rozvoje až ke slepotě, postižení ledvin, které může vést až k jejich selhání, postižení nervů či vznik aterosklerózy. Diabetik by se neměl pasivně smířit se svým stavem, ale uvědomit si, že píchání inzulínu není tím největším zlem, které ho může potkat. Základem prevence vzniku navazujících nemocí je odstranění faktorů, které vedli ke vzniku cukrovky – tedy u většiny pacientů obezity.

Comments are closed.