Senioři a prevence kriminality

senior-kriminalitaSenioři jsou bohužel často obětmi kriminálních činů. Jak se účinně bránit, správně reagovat při sousedské při či jak účinně poskytnout první pomoc se mohou naučit senioři v Brně.


Bezpečnost seniorů v Brně

Městská policie Brno vede celou řadu projektů, jejichž cílem je zvýšit bezpečnost seniorů ve městě. Například v projektu „Řetízek” bezplatně montují seniorům bezpečností řetízky na dveře a zároveň městský strážník seniory poučí o bezpečném postupu při jednání s cizími osobami.

Dalším projektem je „Senior linka bezpečí”. Pokud se u dveří seniora objeví neznámá osoba vydávající se např. za pečovatelku, plynaře či elektrikáře, může senior na „Senior lince bezpečí” ověřit její totožnost. Je ovšem třeba předem zjistit jméno pracovníka. Jedná-li se o podvodníka, většinou zmizí již při fázi ověřování totožnosti. Číslo senior linky bezpečí 541 248 844.

Dlouhodobým projektem je „Senior akademie”. Cílem senior akademie je zvýšit bezpečnost seniorů žijících na území města Brna. Posluchači akademie jsou například seznámeni s prevencí kriminálních útoků, prevencí domácího násilí, způsoby zabezpečení majetku, prevencí poškozování spotřebitele – zákazníka.

Kromě těchto témat se posluchači seznamují i s problematikou přestupků s důrazem na veřejný pořádek a občanské soužití, tak aby lépe porozuměli tomu, kde je místo pro zásah policie a kde je naopak nevyužitý prostor pro mezilidskou komunikaci a hledání dohod a kompromisů pro bezproblémové soužití.

Senioři se učí účinným způsobům sebeobrany

Specializované kurzy jsou orientovány zejména do činností, kde je nutné získat nejen informace, ale i některé praktické dovednosti. Nepatří mezi tzv. povinné předměty, ale i přesto se do nich hlásí většina posluchačů ročníku.

Nejatraktivnějším kurzem je pro posluchače jednoznačně sebeobrana, která je samozřejmě svým obsahem přizpůsobena specifickým požadavkům celého projektu a v neposlední řadě i fyzickým možnostem posluchačů.

Často se v této souvislosti připomíná zkušenost, že aktivní fyzická obrana může mít za následek eskalaci útoku a tedy i zvýšení jeho brutality. Právě proto se v našem kurzu sebeobrany zaměřují lektoři spíše na taktiku, a techniky obrany, které mají za cíl minimalizovat sílu úderu, vykryt citlivé části těla a ústupy, které pachatele nemotivují k dalšímu násilí.

Comments are closed.