Srdeční infarkt

Srdeční infarkt znamená poškození srdeční tkáně. Příčinou tohoto poškození bává ucpání některé větve srdeční tepny krevní sraženinou. Nejvíce jsou ohroženy tepny již zúžené aterosklerózou. Důsledkem nedostatečného přívodu krve je odumření části srdečního svalu. Poškozená část srdce se zhojí jizvou.


Srdeční infarkt bývá provázen silnou bolesti nebo pocitem silného tlaku za hrudní kostí. Bolesti mohou zasáhnout i oblast mezi lopatkami, krk, paže nebo nadbřišek. Postižený dále pociťuje nevolnost, dušnost, paniku. Obtíže zhoršuje jak tělesná, tak i duševní zátěž.

Při pocítění těchto obtíží je třeba okamžitě ulehnout, jestliže potíže po 10 minutách neustoupí, je nutno volat lékaře. Srdeční infarkt ohrožuje funkci srdce, čímž je ohroženo zásobení všech tkání kyslíkem a živinami. V důsledku může dojít k ohrožení životně důležitých center.

Před plným rozvinutím infarktu je často možno pozorovat poruchy srdečního rytmu. Tyto poruchy se projevují alarmujícími příznaky jako je silná nevolnost, dušnost, bledost, silné pocení, ztráty vědomí. Poruchy srdečního rytmu mohou vést až ke zhroucení krevního oběhu a následně smrti. Toto úmrtí může být pro okolí zemřelého zcela nečekané.

Dojde-li k rozvoji infarktu, o přežití nemocného rozhoduje rozsah poškození srdce. Čím byl infarkt silnější, tím je srdce i po úspěšném zhojení jizvou méně výkonný.

Statistické údaje o počtu případech infarktu a následné smrti v České republice jsou alarmující. Do čtyř týdnů od počátku onemocnění zemřelo 42 % žen a 44 % mužů. Ve vyšších věkových kategoriích je výskyt infarktu významně častější.

Comments are closed.