Trénujme naši paměť

Senior-demenceZhoršení paměti není nezbytným průvodcem stáří. Paměť seniora lze trénovat a existují techniky, díky kterým je možno si zapamatovat třeba 99 českých panovníků.


Lze zabránit předčasnému stárnutí?

Určitě existuje více způsobů, jak nástup stáří oddálit, trénování paměti je ale jednoznačně jedním z těch nejúčinnějších. Trénování paměti učí trenéři na různých přednáškách v České republice i na Slovensku. Tyto kurzy jsou velmi důležité rovněž pro posílení sebevědomí seniorů. Příkladem je například jedna důchodkyně, která si zapamatováním sta desetinných míst Ludolfova čísla získala respekt vnuka, který ji od té doby považuje za rovnocenného partnera.

Trénink paměti seniora na principu tzv. příjemného šoku

Lidé jsou často velmi překvapeni, když jim trenéři v rámci přednášek dokážou, že díky různým technikám zapamatování potřebný potenciál mají. Nepomáhá řešit sudoku nebo křížovky. Senioři například nesmí užívat předvolby v mobilním telefonu nebo si psát seznam, když jdou nakupovat. Dostanou za úkol třeba vytvořit větu, ve které každé slovo začíná písmenem nebo slabikou jako informace, kterou je potřeba si zapamatovat (akrostikum).

Nejen důchodci se při odchodu i několikrát vracejí

Neustálá kontrola, jestli jsme vypnuli plyn, zamknuli dveře … za to nemůže paměť, ale především roztěkanost. Senior by si měl říct třikrát nahlas, že zamyká. Vyslovení pak aktivuje centra v mozku, která zajistí, že není odvedena pozornost. Potíže se zapamatováním však nemusí mít jen lidé ve stáří, ale i lidé mladí. Vývoj lidského mozku je dokončen v 25 letech. Ztráty paměti jsou zpočátku nepatrné, nenápadné, ovšem po padesátém roku již začínají být nepřehlédnutelné. Často pak mají senioři obavy z nějaké nevyléčitelné nemoci.

Techniky tréninku paměti

Existuje několik technik, které donutí náš mozek pracovat kvalitněji a učit se efektivněji. Kreativní a zábavná je technika Loci. To, co si přejete zapamatovat, jednoduše spojte s konkrétním a známým prostředím pomocí obrázků a vytvořte „filmový” příběh. Podaří-li se vám do představy přidat i pocity a zvuky, vybavovat se vám to bude ještě snadněji.

Dalšími technikami jsou technika symbolů, využívání mnemotechnických pomůcek, přiřazování asociací.

Základem tréninku paměti seniora je cvičení koncentrace. Jde o soustředěnou pozornost, stav bdělé pohotovosti, kdy dokážeme obzvlášť dobře přijímat a chápat informace. Nejdůležitější je se uvolnit a zbavit stresu. Existuje řada odborné literatury, která se problematikou koncentrace a paměti zabývá.

Comments are closed.