Varovné příznaky cukrovky je nutno brát vážně

diabetes-stariDiabetes mellitus způsobuje největší problémy seniorům, kteří tvoří až polovinu celkového počtu léčených diabetiků. Bývá zjištěna většinou jen náhodně.


Nepodceňujme varovné příznaky cukrovky

Je-li v naší zemi již více než půl milionu osob postižených cukrovkou, předpokládá se, že počet diabetiků seniorů přesahuje dvě stě tisíc. Navíc však odborníci zabývající se studiem výskytu diabetiků v populaci odhadují, že u mnoha starších pacientů zůstává nemoc nezjištěna, a tudíž neléčena.

Ve středním a vyšším věku jde jen vzácně o diabetes mellitus 1. typu, který je nemocí dětí, mladistvých nebo dospělých do 35 let. Až na výjimky se jedná o cukrovku 2. typu, nazývanou také stařeckou, která není v obecném povědomí považována za mimořádně vážné onemocnění, a proto se jí ani nepřipisuje příliš velký význam.

Skryté potíže seniorů a cukrovka

Mnozí z nemocných jsou po dlouhá léta zcela bez příznaků, někteří mají jen mírné potíže, na jejichž základě ani hned neusoudí, že jde o projevy cukrovky. Takto může nemoc u seniorů nepoznaně a bez léčení probíhat i řadu let, což vážně ohrožuje jejich zdravotní stav a zhoršuje životní vyhlídky.

Stává se, že se cukrovka projeví až příznaky počínajícího hyperglykemického kómatu, kdy je nezbytná okamžitá hospitalizace. Mnoho nemocných cukrovkou je podchyceno spíše náhodou než cíleným vyšetřením.

Přitom by např. již ve věku kolem 60 let mohly a měly být důvodem k vyšetření některé ze subjektivních pocitů, tj. únava, slabost, zrakové poruchy, sexuální potíže, časté močení aj.

Diabetika seniora je třeba léčit stejně jako mladého, u něhož lze počítat s aktivní spoluprací s lékařem, zatímco osobě vyššího věku musí člen rodiny nebo někdo jiný výrazněji pomáhat v boji proti rozvoji komplikací diabetu nebo akutním příhodám, které by se mu mohly stát osudnými.

Prevence při onemocnění diabetem

Tato péče zahrnuje např. i pomoc při každodenní hygieně dolních končetin nebo také provedení pedikúry, pokud má senior slabý zrak nebo mu v tom brání obezita či nemoc pohybového ústrojí. Zahrnuje však i znalosti a dovednosti, které vyžaduje poskytnutí první pomoci při těžké hypoglykemické reakci.

Zajistit trvalý a zodpovědný dohled nad seniorem postiženým cukrovkou je třeba zejména v případě, že žije sám. Je však mnoho případů, kdy také diabetik žijící v rodinném prostředí vyžaduje dohled a péči členů domácnosti.

Důvodem je řada okolností, které mohou mít záporný vliv na průběh a léčbu cukrovky seniora. Jsou to např. poruchy smyslových orgánů (zraku, chuti a čichu), neschopnost připravit si pokrmy včetně stanovení jejich množství a samostatně dávkovat i užívat léky ve správných časových intervalech, absence pocitu hladu a žízně, obtíže se zpracováním potravy v dutině ústní a v zažívací trubici, ale též některé přidružené choroby a zejména psychické poruchy.

Změny nálad při cukrovce

Diabetik nemusí být ještě příliš starý, kdy se u něj mohou projevit depresivní nálady. Účinnou pomocí proti nim je dobře léčená cukrovka s laboratorně prokázanými úspěchy medikamentózní, dietní a pohybové terapie. Přesvědčte »svého« diabetika, že s kompenzovanou cukrovkou lze a stojí za to žít i ve vysokém stáří!

Nejen diabetologové, ale také stále více praktických lékařů si uvědomuje, že ve věkové kategorii mezi 60 a 70 lety může být asi 20 % a mezi 70 a 80 lety dokonce až 40 % diabetiků, jejichž nemoc zatím nebyla zjištěna a léčena.

Deprese provázející chorobu pomůže značně zmírnit i náš citlivý a obětavý přístup k nemocnému.

Comments are closed.