Vliv cukrovky na mentální zdraví

diabetes-dusevni-zdraviKaždý člověk trpící cukrovkou ví jistě o jejích komplikacích své. Časté jsou oční poruchy, srdeční a cévní onemocnění atd. Co když je ale ohroženo i mentální zdraví?


Diabetik se potýká s mnohými potížemi. Cukrovka může ohrozit jeho život. Podle nejnovějších výzkumů přibyla další komplikace. Cukrovka zpomaluje i činnost mozku.

Projevy cukrovky

Hyperglykémie – příliš vysoká hladina glukózy v krvi, kdy dochází k velkým ztrátám energie a tekutin. Projevuje se pocity žízně, závratěmi, bolestmi hlavy, poruchami vědomí až bezvědomí.

Hypoglykémie – hladina krevního cukru je nízká a vede k poruchám činnosti mozku. Příznaky jsou slabost, hlad, studený pot, zmatenost až bezvědomí, někdy spojené s křečemi, špatná spolupráce, u někoho agresivita.

Počátky výzkumu

V osmdesátých letech minulého století se vědci v různých zemích začali věnovat testování vlivu cukrovky na mentální zdraví diabetiků. Došli však k různým výsledkům.

Vědci porovnávali snímky mozku pořízené pomocí magnetické rezonance. Podle části z nich tyto obrázky nevykazovaly nic zvláštního, žádné statisticky významné odlišnosti.

Podle některých však snímky diabetiků naznačily mírnou atrofii mozku, nižší hustotu šedé hmoty mozkové nebo drobná poškození bílé hmoty mozkové v té části mozku, která souvisí s pamětí a dlouhodobou správou informací.

Měření při hypoglykémii

Míru poškození mozku často určují elektrické projevy mozku měřené pomocí elektroencefalogramu (EEG). Při hypoglykémii je nejvýraznější silnější pomalá aktivita mozkových vln a slabší rychlá aktivita. Hypoglykémii provází ospalost a únava, což se na EEG právě takto projeví, ale v případě diabetika je takovýto vyšší výkon pomalých mozkových vln přítomný stále.

Výzkumy mentální činnosti v současnosti

Podle kanadských vědců mají diabetici o mnoho horší vyjadřovací a organizační schopnosti oproti zdravým lidem a potíže jim dělá i udržení pozornosti. Testovali pacienty s cukrovkou i zdravé ve věku 53 až 90 let. Zjistili, že mentální funkce se liší jen v malé míře u lidí pod a nad 70 let, ale velký rozdíl je mezi těmi, kteří trpí diabetem, a těmi, kteří tuto nemoc nemají.

Comments are closed.